...

Publish 06 October 2020

Jurisconsult principal (durată determinată) responsabil de legislație și drept internațional

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 1 year
:
higher

Job description

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 8;
- Experienţă în domeniul juridic de minim 1 an;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului  şi cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Competențe lingvistice: Cunoaşterea limbii engleze;
- Abilități de argumentare, analiză și sinteză;
- Cunoașterea exigențelor de tehnică normativă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Experienţă în elaborarea normelor juridice, avizarea actelor normative (de preferință în domeniul financiar).

Principalele atribuții funcţionale:

- participarea la avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor de acte normative elaborate de Banca Naţională a Moldovei

- întocmirea avizelor asupra proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi publice, pertinente atribuțiilor de bancă centrală ale BNM (politică monetară-valutară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică din domeniul nebancar);

- participarea la elaborarea propunerilor de lege ferenda, în limitele competenței Direcției și atribuțiilor BNM;

- participarea în grupuri de lucru și la întruniri cu reprezentanţi ai autorităţilor publice ale Republicii Moldova și ai instituţiilor internaţionale, în măsura necesară bunei exercitări de către Banca Naţională a Moldovei a funcţiilor şi atribuţiilor sale;

- efectuarea studiilor de caz şi analizelor cadrului de reglementare naţional, european şi internaţional, a practicilor şi doctrinei relevante atribuțiilor de bancă centrală ale BNM;

- monitorizarea evoluției cadrului legal relevant pentru activitatea Băncii Naționale, prin urmărirea noutăților legislative, Ședințelor de Guvern și consultărilor publice de proiecte de acte normative;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 octombrie 2020.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia recomandată pentru candidații la concurs:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2003;

Codul Administraiv al Reublicii Moldova nr.116/2018;

Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;

Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată;

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;

Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;

Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;

Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;

Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată si moneda electronică;

Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;

Legea nr.234/2016 privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;

Send CV
Best4uinternational

Similar jobs

cursuri de engleza