...

Publish 03 October 2019

Contabil principal cu funcția de operațiuni interne, pe durată determinată

Company:
Banca Națională a Moldovei 
City:
Chișinău
Employment type:
Requirements:
Work experience more than 3 years
:
higher

Job description

Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; înregistrarea operaţiunilor privind delegarea, pregătirea și perfecționarea personalului BNM; întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice perfectate în cadrul secției; efectuarea şi înregistrarea sistematică în evidenţa contabilă a operaţiunilor patrimoniale privind: achiziţionarea imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, materialelor consumabile, stocurilor, amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, serviciile contractate și prestate BNM, executarea lucrărilor.

Obiectivele postului: Participarea la perfectarea şi realizarea tuturor operațiunilor aferente calculării remunerațiilor salariaților BNM, concediilor medicale ale acestora, alte activități conexe acestora.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă de minim 1 an în domeniul evidenței contabile;

- Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile și evidenţei fiscale;

- Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

- Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine;

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;

- Adaptarea sporită la modificările operate în derularea activității atît la nivel operațional, cît și la nivel de sistem informațional;

- Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: studii post universitare, limba engleză.

Principalele atribuții funcţionale:

- calculul remunerațiilor personalului, impozitelor aferente salarizării și altor operațiuni cu personalul;

- organizarea și evidenţa contabilă în domeniul salarizării și operațiunilor cu personalul;

- întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă fiscale și statistice;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 25.06.2018

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.


Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015); 
- Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare; 
- Codul Fical al RM; 
- Codul Muncii al RM; 
- HG privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr.426 din 26.04.2004; 
- HG nr.108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații de asigurări sociale 
- Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

 
 
Send CV
proimobil

Similar jobs