Începând cu 1 iulie 2019, se va modifica modalitatea de calculare a indemnizațiilor pentru o serie de categorii de beneficiari:

# pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;

# pentru prevenirea îmbolnăvirilor;

# de maternitate;

# pentru îngrijirea copilului bolnav;

# în legătură cu protezarea ortopedică.

Baza de calcul a indemnizațiilor o va constitui în continuare venitul mediu lunar asigurat, din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.

În cazul persoanelor asigurate, care îndeplinesc condițiile pentru stabilirea indemnizațiilor, dar pentru care va lipsi baza de calcul, la stabilirea indemnizațiilor specificate mai sus, baza de calcul o va constitui 35 procente din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat. Pentru anul 2019, salariul mediu prognozat constituie 6.975 de lei.

De la 1 iulie 2019, salariații vor avea dreptul la indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav și în timpul concediului de odihnă anual.

De asemenea, se modifică modalitatea de acordare a concediului pentru creșterea copilului. Potrivit informațiilor publicate de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, salariatul, care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, va avea dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului în funcție de două opțiuni: de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului; sau de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului.

Sursa: bizlaw.md.