...

Advanced search

Abateri mici, probleme mari, sancțiuni neclare

04-06-2020 Ce spune Legea
...

Avem deja la activ câteva analogii făcute între job și relația de cuplu, iar azi mai adăugăm.

Nu vom discuta totuși despre ieșirea din rutină, despre diversificare și aplicare de noi fantezii sau despre codependență.

Azi discutăm despre micile inconveniente care pot crea mari probleme.

Așa cum un ciorap aruncat în odaie poate altera – la propriu și la figurat – atmosfera relației de cuplu, o mică întâriere azi și mâine, o înjurătură aruncată, o mică defalcare de la patrimoniul companiei poate altera atmosfera profesională.

Cum acționăm?

Anume aici, aflându-ne în căutarea răspunsului, ne putem încă bucura că nu suntem complet robotizați, așa cum s-ar putea întâmpla în viitor .

Relațiile umane, empatia, înțelegerea, flexibilitatea (niciuna presupunând corupere) încă mai pot salva situații conflictuale, ambele părți având șansa să iasă vii și relativ nevătămate.

Strictețea se impune, autoritatea trebuie respectată și ordinea trebuie menținută, fără îndoială, însă pentru recurgerea la măsuri punitive drastice e nevoie de o înțelegere completă a situației, iar aici oamenii încă mai pot avea un cuvânt de spus.

În evaluarea gravității unor încălcări deci și în prescrierea măsurilor, e nevoie să se știe gravitatea acestora și gradul de repetitivitate și intenționalitate pe care îl conțin.

Dacă s-a întârziat din cauza unui accident, dacă s-a produs ceva ce nu suporta amânare, dacă e, deci, de înțeles, atunci anumite abateri pot fi iertate sau trecute sub tăcere, chiar dacă unele ar putea fi, obiectiv vorbind, motiv de concediere, cum ar fi, de exemplu, absența mai lungă de patru ore consecutive de la locul de muncă, conform prevederilor Codului Muncii, articolul 86 .

Dacă abaterile nu mai sunt justificate de caracterul lor excepțional, iar angajatul care le comite are în calitate de domiciliu, cel mai robabil, o cocină, atunci soluțiile și-ar putea avea rădăcinile în lege, dar nici aici nu-i tocmai ușor.

Încălcările cât de cât clar specificate în Codul Muncii sunt cele care întemeiază concedierea, cum ar fi cea de mai sus, cu patru ore de absență, venirea la lucru în stare de ebrietate, lipsa pregătirii și incapacitatea satisfacerii cerințelor profesionale etc.

Pentru alte încălcări, Codul Muncii oferă, la articolul 206, platforma legală pentru aplicarea unor sancțiuni disciplinare mai ușoare, cum ar fi avertismentul, mustrarea sau mustrarea aspră, dar despre ce fel de încălcări ar fi vorba mai exact, nu se spune, bunăvoința, toleranța și strictețea decidenților preluând din nou frâiele. Sigur e că sancțiunile pecuniare, cum ar fi amenzile, nu pot fi aplicate ca urmare a încălcării disciplinei de muncă, ceea ce face ca acel borcănaș pentru bani în caz de înjurătură să fie, tehnic vorbind, un instrument de comitere a unei ilegalități.

Ei bine, pentru cazurile confuze, neacoperite legislativ în totalitate, e utilă pentru companii crearea unui regulament intern sau a unui cod de conduită care să fie exact în definirea abaterilor și a modului de sancționare a lor.

În plus, angajatorul trebuie în primă instanță să aibă grijă să fi asigurat toate condițiile pentru ca abaterile să nu se comită din cauza unor deficiențe sau lipsuri sistemice, interne.

În cazul în care încălcarea s-a produs din alte cauze și șeful spumegă justificat, atunci algoritmul tehnic de fixare a încălcării respective este următorul:

  1. Emiterea unei notificări din partea Conducătorului Superior cu privire la abaterea disiplinară.
  2. Explicația scrisă a Salariatului;
  3. Scrierea unui proces verbal de constatare a abaterii disciplinare;
  4. Dacă angajatul refuză să ofere explicația, se elaborează procesul verbal de consemnare a refuzului;
  5. Emiterea unui ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare;
  6. Dacă persoana refuză semnarea ordinului – se emite procesul verbal care atestă refuzul.

Dacă însă se găsesc căi amiabile de rezolvare a conflictului, atunci jobs.diez emite felicitări și eventual un proces verbal de descriere a înfloririi speranței.

Toate bune și disciplinate!

Cât de utilă ți-a fost această informație?
2
0
0

Catalin Ungureanu
Autor: Catalin Ungureanu

Oratorica online