ru

Căutare avansată

Vezi ce trebuie să conțină contractul individual de muncă

22-06-2017 Ce spune Legea
...

Cu siguranță, cei angajați în câmpul muncii cel puțin o dată în viață au semnat un contract individual de muncă. Important este, ca înainte de a semna contractul să citim cu atenție fiecare punct, pentru a nu ajunge în situații dificile. Conţinutul contractului individual de muncă este determinat prin acordul părţilor, ţinându-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare, și include obligatoriu:

 • numele și prenumele salariatului;
 • datele de identificare ale angajatorului;
 • durata contractului;
 • data de la care contractul urmează să-și producă efectele;
 • specialitatea, profesia, calificarea, funcţia și atribuţiile funcţiei;
 • drepturile și obligaţiile salariatului;
 • drepturile și obligaţiile angajatorului;
 • condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar și suplimentele, premiile și ajutoarele materiale (se recomandăindicarea salariului real);
 • compensaţiile și alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţiigrele, vătămătoare și/sau
 • periculoase;
 • locul de muncă;
 • regimul de muncă și de odihnă.

 

În afara clauzelor generale, părţile pot negocia și include în contractul individual de muncă clauze specifice, cum ar fi:

 • clauza de confidenţialitate (părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului);
 • clauza de mobilitate (salariatul îşi va îndeplini obligaţiile de serviciu în mai multe locuri de muncă);
 • clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport,la compensarea serviciilor comunale, la acordarea spaţiului locativ;
 • alte clauzecare nu contravin legislaţiei în vigoare.

 

În cazul în care salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i pune la dispoziţie, în timp util, toată informaţia prevăzută mai sus și, suplimentar, informaţii referitoare la:

 • durata perioadei de muncă în străinătate;
 • moneda în care va fi retribuită munca, precum și modalitatea de plată;
 • compensaţiile și avantajele în numerar și/sau în natură aferente plecării în străinătate;
 • condiţiile specifice de asigurare.

 

De reținut: este interzisă stabilirea pentru salariat, în contractul de muncă, a unor condiţii sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convenţiile colective și de contractul colectiv de muncă!

Dacă ești în căutarea unui job din domeniul financiar-bancar, vezi pozițiile disponibile

sursa: parajurist.md

Oratorica early boking
x