...

Căutare avansată

Venitul mediu al moldovenilor: cu DOAR un sfert mai mare decât minimul de existență

20-09-2018 Date Statistice
...

Anul acesta, minimul de existenţă pe lună pentru un cetățean moldovean a crescut cu 1,6% - acum consttituie 1.895,7 lei.

Conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, cea mai mare valoare a minimului de existenţă este înregistrată pentru populaţia din oraşele mari (municipiul Chişinău şi Bălţi) – 2.061,7 lei, sau cu 10,2% mai mult comparativ cu alte oraşe sau cu mediul rural. Valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei cu vârstă aptă de muncă – 2.014,7 lei.

Pe de altă parte, veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul 2018 au constituit, în medie pentru o persoană, 2.363,9 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 24,7%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 6.141,2 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 3 ori.

...

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Domeniile în care angajații sunt cel mai bine plătiți sunt sectorul informații și comunicații, unde primesc salarii care acoperă minimul de existență de 6, 7 ori, iar cele mai slab plătite domenii sunt arta, activitățile de recreere și agrement, unde salariul acoperă minimul de consum de doar 1,8 ori. 

Pensionarii sunt cea mai vulnerabilă categorie de populație în acest sens: o pensie medie pe luna iulie e de 1658 de lei, adică mai puțin chiar decât minimul necesar de existență. Evident, persoanele în etate au un coș minim de consum mai mic decât un cetățean mediu, totuși, pensiile actuale sunt clar insuficiente pentru un trai decent.  

Sursa: bizlaw.md.

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0
Oratorica online