Căutare avansată

Studenții UTM pot câștiga o bursă de peste 2 000 de euro pentru trei luni la Iași

31-10-2018 Oportunități
...
Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru schimb de experiență la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură, în cadrul programului Erasmus+. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licență a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Valoarea bursei pentru studenți este de 2420€ (inclusiv drumul tur-retur 20€) pentru 3 luni.

Dosarele pot fi depuse, până la 12 noiembrie 2018 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Rezultatele preselecției vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților ciclul I, anii II-V de studii Licență, cu frecvența la zi.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

# Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.

#Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire în original.

#Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății în original.

#Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

#Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).

#Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).

#Scrisoare de motivare.

#Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

Criterii de selecție:
#să aibă rezultate academice bune în anul universitar

#să prezinte documentele conform celor menționate anterior

Criterii specifice:
#să aibă toate examenele promovate

#să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

#să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

Pentru mai multe detalii contactați coordonatorul relații internaționale FUA Alina Ostapov, lect. univ: Email: alina.ostapov@arh.utm.md

Job Premium