Căutare avansată

Populația Republicii Moldova în 2017: câți sunt șomeri și câți sunt implicați în câmpul muncii

05-04-2018 Date Statistice
...

Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă că, în anul 2017, populația economic activă (populația ocupată plus șomerii) a Republicii Moldova a constituit 1 milion 259 de mii de persoane, fără modificări esențiale față de anul 2016.

#1. Așadar, bărbații (50,8%) au fost implicați mai mult în activitatea economică, în comparație cu femeile (49,2%). De asemenea, bărbații (53.7%)  au o pondere economic activă mai mare în mediul urban, decât femeile (46.3%).

Potrivit aceluiași raport, aproape fiecare a doua persoană cu vârsta cuprinsă între 15-61 de ani își desfășoară activitatea profesională.

Fiecare a cincea persoană cu dizabilități este angajată în câmpul muncii, dintre care 20,3% sunt bărbați și 19% sunt femei. Mediul în care aceștia lucrează este de 16.8% în oraș și 21.5% în sat.

#2. Populaţia ocupată a constituit 1 milion 207 mii de oameni: 50,5% bărbați și 49,5% femei. Ponderea persoanelor ocupate din mediu rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban, respectiv 54,4% mediul rural și 45,6% mediul urban.

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 47,2%, a populației în vârstă de 15-64 ani – 44,9%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a înregistrat valoarea de 27,6%.

...

În distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că în sectorul agricol au activat 390,5 mii persoane (32,3% din totalul persoanelor ocupate) sau fiecare a 3 persoană.

În activităţile non-agricole au fost ocupate 817,0 mii persoane.

Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,0%, iar în construcții 4,7%. În sectorul servicii au activat mai mult de jumătate (51%) din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind în creștere față de 2016.

În rândul persoanelor ocupate cu dizabilități predomină:

  • activitățile agricole (52,6%);
  • administrația publică, învățământ și sănătate (15,8%);
  • comerț (10,0%);
  • industrie (7,3%).

Majoritatea populației (74,4%) activează în sectorul privat și 25,6%  în sectorul public.

Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai frecventă printre salariații bărbați (7,3%) decât salariații femei (5,3%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (40%) și comerț (20%).

...

Salariu „în plic” primesc 7,% din salariați: 5,8% primesc tot salariul „în plic”, iar 1,2% o parte. Cele mai mari ponderi ale salariaţilor care primesc salarii „în plic” se estimează pentru activităţile din agricultură (42,%), comerț (19,3%) și industrie (8,6%).

#3. Numărul şomerilor a fost de 51,6 mii, fiind mai mic față de 2016 (53,3 mii). Şomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații – 59,9% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 64,7%.

În rândul  tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 11,8%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 8,1%.

#4. Populaţia inactivă de 15 ani și peste a constituit 1 milion 725 de mii de persoane, sau 57,8% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă.

...

Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii din țară, în cadrul populaţiei inactive pentru anul 2017, se disting câteva categorii importante:

A. Persoane care nu doresc să lucreze: 1 milion 382 de mii de persoane, dintre care:

#pensionari- 616,6 mii;

#persoane care nu doresc să lucreze deoarece învaţă sau studiază- 254,1 mii;

#persoane care nu doresc să lucreze pentru venit deoarece îngrijesc de familie- 198,9 mii;

#persoane care se află în ţară, dar care nu doresc să lucreze în Moldova, deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau persoane care planifică să lucreze peste hotare- 216,2  mii;

B. Persoane declarate de către gospodării aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de lucru: 318,4 mii persoane;

C.Persoane descurajate în a-şi mai găsi un loc de muncă în țară: 7,7  mii persoane.

Sumând numărul persoanelor din grupurile 4 A. și B. se obține un număr de 535 mii persoane, sau 31% din numărul total de persoane inactive cu vârsta de 15 ani și mai mult, care participă sau planifică să participe pe piața forței de muncă din alte țări.

Sursa: diez.md


Admin
Autor: Bujnița Denis

Job Premium