...

Căutare avansată

Pentru a beneficia de ajutor de șomaj, puteți depune cererea online

09-04-2020 Ce spune Legea
...
În perioada stării de urgență, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază lunar de ajutor de șomaj în cuantum de 2 775 lei, chiar dacă nu au stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de ajutor de șomaj. Însă, de ajutor financiar pot beneficia doar persoanele care dețin polița de asigurare.

Pentru a beneficia de ajutor de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer, conform legislaţiei în vigoare și solicitarea ajutorului de șomaj.

Persoanele care au statut de șomer dar nu beneficiază de ajutor de şomaj urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2 775 lei.

Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic decât suma de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare.

Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele urmează să expedieze la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, copiile cererilor de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj, însoțite de copia buletinului de identitate, copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută.Solicitările urmează a fi expediate în mod obligatoriu la distanță prin poștă sau în format electronic.

Adresele, e-mail-urile şi lista telefoanelor de contact ale STOFM.

Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă după intrarea în vigoare a legii și va fi însoțită de:

# copia buletinului de identitate,

# copia actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută

Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj și declarația pe propria răspundere, conform modelelor care pot fi descărcate aici:

cererea de solicitare a statutului de șomer;

cererea de solicitare a ajutorului de șomaj;

declarație pe propria răspundere.
 
Ajutorul de șomaj se plătește lunar de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Pentru mai multe informații contactați telefonic subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau Centrul de apel al ANOFM tel: 0 8000 1000, de luni până vineri, orele 7.30-16.00.

Pentru minimizarea riscului răspândirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), accesul la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este restricționat!

sursa: diez.md

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
3
Oratorica online