...

Căutare avansată

Noul sistem de SALARIZARE pentru bugetari: ce prevede acesta și ce avantaje are

29-10-2018 Ce spune Legea
...

Autoritățile au propus pentru consultări publice proiectul sistemului unic de salarizare. Acesta se va aplica pentru toate categoriile de angajați din sectorul bugetar, inclusiv pentru persoanele de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici cu statut general și funcționari publici cu statut special.

Noul sistem de salarizare prevede că:

# se va aplica tuturor categoriilor de angajați din sectorul bugetar;

# va avea la bază sistemul de gradare, constituit din grade și trepte de salarizare. Sistemul de gradare a posturilor este elaborat în baza clasificării și rezultatelor evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor și sub-grupelor salariale.

# va fi relativ flexibil, permite avansarea în grade de salarizare (pe verticală) și trepte de salarizare (pe orizontală);

# salariul total se va constitui din partea fixă și partea variabilă. Salariul fix pentru funcție și partea variabilă vor constitui 80% și, respective, 20% din salariul total. Salariul de funcție este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul funcției (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Pentru unele categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe;

# salariul de funcție va cuprinde majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizațiilor și alte plăți salariale aferente postului, existente în prezent. Astfel, autoritățile spun că noul sistem de salarizare va fi relativ atractiv pentru tinerii specialiști;

# sistemul de salarizare va fi ușor de administrat prin aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care poate fi revizuită anual în funcție de banii disponibili în buget, dar nu mai puțin decât nivelul inflației;

Autorii mai spun că valoarea minimă de referință stabilită pentru cea mai joasă clasă de salarizare va fi de 1.500 lei pentru majoritatea categoriilor de angajați din sectorul public.

Costul implementării proiectului în instituțiile finanțate din bugetul de stat și bugetele locale se estimează pe termen mediu 2019-2021 la aproximativ patru miliarde de lei, care sunt deja prevăzuți în Cadrul bugetar pe termen mediu și nu necesită surse suplimentare.

În anul 2021 autoritățile preconizează o creștere de circa 30% a salariului mediu lunar pentru angajații instituțiilor finanțate din bugetul de stat și de peste 55% a lefelor achitate din bugetele locale.

Sursa: bizlaw.md

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0
Oratorica online