...

Căutare avansată

Noi prevederi despre încheierea contractului în Codul Muncii: ce informații este obligat angajatorul să-i ofere candidatului?  

05-03-2018 Ce spune Legea
...

Înainte de a încheia contractul de muncă, angajatorul va avea dreptul să obţină informaţii despre candidat, necesare pentru adoptarea deciziei privind încadrarea acestuia în câmpul muncii. El va fi în drept, de asemenea, să verifice autenticitatea informaţiilor oferite de către canditat. În cazul în care angajatorul nu a încheiat cu el/ea un contract de muncă, candidatul va fi în drept să retragă documentele depuse.

În același timp, candidatul va fi obligat să informeze angajatorul despre orice circumstanţe îl pot împiedica să presteze munca sau pot dăuna intereselor angajatorului sau ale unui terţ. Prevederile sunt incluse în proiectul noului Cod al Muncii, care, deocamdată, este în faza de consultări publice.

La rândul său, potrivit prevederilor documentului, angajatorul va fi obligat să-i ofere candidatului informaţii despre:

 • munca ce urmează a fi prestată;
 • durata (determinată sau nedeterminată) contractului de muncă;
 • condiţiile de muncă;
 • statutul juridic al salariatului în cadrul raporturilor de muncă;
 • remunerarea muncii.

Raporturile precontractuale cu candidatul se consideră terminate odată cu încheierea unui contract de muncă sau odată cu notificarea candidatului despre refuzul de încadrare în muncă. Angajatorul nu este obligat să argumenteze decizia despre refuzul de încadrare în muncă.

 

# Încheierea contractului de muncă

Conform proiectului, contractul de muncă este încheiat în formă scrisă pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

Contractul de muncă se încheie în limba română.

La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze un certificat despre încadrarea în muncă, inclusiv date despre munca prestată, remunerarea muncii, durata contractului de muncă.

Contractul de muncă poate stabili programul de muncă ca parte componentă a acestuia. În această situaţie, angajatorul este obligat, până la încheierea contractului de muncă, să informeze persoana vizată despre programul de muncă (în cazul existenţei unui asemenea program), iar, ulterior, despre toate schimbările operate în acest program.

Se consideră esenţiale următoarele condiţii ale contractului de muncă:

 • data începerii activităţii şi durata raporturilor de muncă;
 • timpul de lucru şi timpul de repaos;
 • locul de muncă;
 • funcţia şi genul de muncă care va fi prestat;
 • cuantumul salariului şi modul de achitare;
 • modul de achitare a muncii suplimentare;
 • durata concediului plătit şi ordinea de acordare a concediului.

Contractului individual de muncă care va contravine noilor prevederi propuse sau contractului colectiv de muncă încheiat cu acelaşi salariat, nu va fi valabil cu excepţia cazului în care contractul îmbunătăţeşte situaţia salariatului.

 

Citește mai mult pe bizlaw.md.

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0

Admin
Autor: Bujnița Denis

Oratorica online