...

Căutare avansată

Ministerul Justiției vrea să le ofere deținuților mai multe locuri de muncă remunerate

14-08-2018 Ce spune Legea
...

Autoritățile vor să majoreze plafonul limită de creare a locurilor de muncă în instituţiile de detenţie. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, numărul locurilor de muncă pentru deținuți ar putea crește de la 10%, din plafonul de detenţie, la 15%, relatează bizlaw.md. În prezent, doar 703 de deținuți din 7330 sunt angajaţi la munca remunerată pentru prestarea serviciilor de deservire gospodărească. 

În prezent, sistemul administraţiei penitenciare incorporează funcţii ca bucătar, tâmplar, lăcătuș, electrician, zugrav și altele, necesare pentru  realizarea activităţilor curente de întreţinere a instituţiilor penitenciare. Autorii inițiativei susțin că vor fi create condiţii benefice pentru realizarea activităţilor curente ale instituţiilor penitenciare şi ameliorarea continuă a condiţiilor de detenţie a condamnaţilor.

De asemenea, o astfel de modificare va reduce resursele financiare utilizate de administrația penitenciarelor pentru achitarea serviciilor oferite de alți agenți economici, ceea ce va reduce cheltuielile suplimentare, care se vor limita la remunerea muncii prestate.

Autoritățile susțin că în maniera reglementărilor actuale, eficienţa procesului de reeducare a condamnaţilor este foarte redusă, iar pedeapsa penală nu îşi atinge scopul urmărit.

Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite pentru tratamentul deţinuţilor, adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 17 decembrie 2015, în regula nr. 96, statuează că deţinuţii condamnaţi trebuie să fie asiguraţi cu posibilitatea de a munci şi/sau să participe activ la reabilitare, cu condiţia ca un medic sau alţi specialişti medicali calificaţi să stabilească capacitatea lor fizică şi mentală pentru muncă.

Din experiența altor state în domeniul creării posibilităților de a munci pentru deținuți pot fi reținute programele diversificate de activităţi de muncă pentru toţi deţinuţii doritori de a munci din Norvegia. În Germania autoritatea de executare a pedepsei penale repartizează tuturor deţinuţilor muncă economic rentabilă, iar în Spania toţi deţinuţii au obligaţia să lucreze conform aptitudinilor sale fizice şi mentale, în timp ce legea italiană consimte atât munca pentru administraţia penitenciară, cât și munca pentru companiile private.

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0
Oratorica online