Căutare avansată

Iată care sunt pașii ce trebuie întreprinși pentru a te înregistra ca șomer și a beneficia de ajutor de șomaj

03-08-2016 Pentru aplicanți
...
Dacă ești în căutarea unui loc de muncă și dorești în paralel să te înregistrezi ca șomer cu acte în ordine, pentru a beneficia de ajutor de șomaj, vei fi nevoit să urmezi un anumit algoritm stabilit, care își va oferi statutul respectiv prin intermediul unei proceduri legale. Iată algoritmul pas-cu-pas care va trebui să-l urmezi:
#1. Criterii de eligibilitate În primul rând pentru a te înregistra ca șomer trebuie să fii sigur că îndeplinești toate condițiile și cerințele față de persoanele care solicită un astfel e statut. Iată care sunt acestea:
 • să ai vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită de lege pentru pensionare;
 • ești apt, după starea de sănătate şi capacitățile fizice şi psihice, pentru prestarea unei munci;
 • nu ai un loc de muncă şi nu prestezi vreo activitate în scopul obţinerii de venituri;
 • cauți activ un loc de muncă şi ești dispus să începi lucrul;
 • nu studiezi la secţia cu frecvenţă la zi la nici o instituție de învățământ;
 • ești înregistrat la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în a cărei rază teritorială îți ai domiciliul;
 • aţ lucrat şi deţii un stagiu de cotizare la bugetul asigurărilor sociale de stat de cel puţin 9 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.
Pentru a putea contacta Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază teritorială ai domiciliul accesezi următorul link, după care selectezi și contactezi direct Agenția necesară, conform contactelor apărute în urma selectării. Pentru a te înregistra va trebui să completezi o fișă personală de evidență. #2. Dosarul personal și fișa personală de evidență Dosarul personal este compus din toate actele necesare pentru a te putea înregistra în calitate de șomer. Deci va trebui să te prezenți pentru înregistrare la Agenția pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu următoarele acte:
 • cererea pentru acordarea ajutorului de şomaj;
 • actul de identitate (original şi copie);
 • carnetul de muncă (original şi copie); (în cazul persoanelor care au activat anterior în cîmpul muncii) sau alte documente care atestă faptul că nu sunteți angajat în cîmpul muncii;
 • actele de studii şi de calificare (original şi copie);
 • certificatul de căsătorie, pentru persoanele care şi-au schimbat numele de familie (original şi copie);
 • declaraţia pe proprie răspundere în formă scrisă;
 • certificat ce consemnează lipsa activităţii în scopul obţinerii de venituri; lipsa unei gospodării ţărăneşti înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare – certificat eliberat gratuit de către primăriile satelor sau oraşelor;
 • extrasul de cont al asiguratului în original sau alte documente care confirmă stagiul de cotizare.
În cazul în care se constată că întrunești toate condițiile necesare, îți va fi atribuită categoria de beneficiar al ajutorului de şomaj. Categoriile beneficiarilor, cuantumul ajutorului de şomaj, precum și perioada de plată a ajutorului de şomaj le poți găsi urmând acest link. Dacă toate cerințele vor fi îndeplinite vei beneficia de ajutor de şomaj începând cu a opta zi de la data înregistrării cererii pentru un loc de muncă la agenţie, dacă acest drept este confirmat documentar, cu excepția:
 • persoanelor concediate în urma lichidării unităţii sau reducerii statelor de personal din unitate, care beneficiază de ajutor în aceleaşi condiţii dar nu mai devreme de expirarea: a trei luni calendaristice din data concedierii;
 • persoanelor demisionate care beneficiază de ajutor nu mai devreme de expirarea: a trei luni calendaristice din data înregistrării cererii la agenţie.
Nu ți se va acorda ajutor de şomaj dacă până la stabilirea dreptului de a-l primi, refuzi neîntemeiat un loc de muncă corespunzător, conform legislaţiei, sau serviciile de stimulare a ocupării prestate de agenție. Pentru mai multe detalii accesați www.angajat.md sau pagina Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Sursa: diez.md Dă-ne un LIKE pentru a fi la curent cu cele mai noi articole

Admin
Autor: Bujnița Denis

Job Premium