...

Căutare avansată

Hey, au scormonit contractul! ...ăla individual de muncă.

09-03-2020 Ce spune Legea
...

Până la urmă, la scară istorică, la scară galactică, 15 ani nu înseamnă nimic...

Din grijă și considerațiune civică, din plictiseală sau din lipsă de ocupație sau din alte motive, recent au fost operate și aprobate câteva modificări la Convenția Colectivă nr.4 din 25 iulie 2005 (într-un exercițiu de memorie, hai să ne amintim ce făceam cu toții în 2005 – eu îmi făcusem, am impresia, primul cont de Faces.md, cu o poză lângă cetatea Sorocii, jucam FIFA 2004 și îmi plăcea de Corina din clasă).

În consecință!

Orice modificare sau completare a vreunui punct din alineatul 1 al articolului 49 (Conținutul contractului individual de muncă) din Codul Muncii, va fi considerată modificare a contractului individual de muncă.

Articolul 49, alineatul 1, enumeră următoarele piese componente ale contractului individual de muncă;
a) numele şi prenumele salariatului;
b) datele de identificare ale angajatorului;
c) durata contractului;
d) data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
d1) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
e) atribuţiile funcţiei;
f) riscurile specifice funcţiei;
f1) denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită (în cazul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări – art. 312– 316);
g) drepturile şi obligaţiile salariatului;
h) drepturile şi obligaţiile angajatorului;
i) condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților;
j) compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase;
k) locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menţionează că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului;
l) regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămînii de muncă a salariatului;
m) perioada de probă, după caz;
n) durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia;
p) condiţiile de asigurare socială;
r) condiţiile de asigurare medicală;
s) clauzele specifice (art. 51), după caz.

În plus, modificarea contractului individual de muncă doar din vrerea angajatorului – nici măcar cu titlu de excepție – nu mai este posibilă.

Deci dacă șeful vine într-o zi și-ți sâsâie că vei fi plătit un pic mai modest, că vei lucra nițel mai multe ore și că tocmai ți s-a făcut upload în cârcă la încă vreo două obligațiuni de serviciu, justificarea asta-i situația nu mai merge. Nicio justificare nu mai merge. E nevoie de acordul scris al ambelor părți.

Bine, dacă ai comis înălcări grave și poți fi lesne înghițit de articolul 86 (Concedierea) din Codul Muncii, atunci acordul tău nu este numaidecât necesar.

Foarte important!

Frecvent văd observații de tipul „asta e doar pe hârtie, iar în realitate e altfel”. Faptul că e anume pe hârtie, constituie marele avantaj, și nicidecum un aspect nefavorabil. Dacă e pe hârtie, atunci poate fi demonstrat și adus ca probă.

A, ni-i lehamete? Asta-i altceva. Adesea, mulți angajatori anume pe asta mizează, pe lehametea și pe nedorința ta de a te complica cu acte și foi, însă dacă tu ai un contract de muncă, ești corect și poți proba abuzurile alterității, atunci ai toate șansele să primești câștig de cauză.

Curaj!

Cât de utilă ți-a fost această informație?
17
0
2

Catalin Ungureanu
Autor: Catalin Ungureanu

Oratorica online