...

Căutare avansată

De ce Parcul IT e una din cele mai bune idei din ultima vreme

02-07-2018 Pentru companii
...

Creat la 1 ianuarie 2018, Moldova IT Park avea înregistrate deja în aprilie 160 de companii - și asta, în doar patru luni de activitate. Acum, în iulie 2018, parcul IT are peste 200 de membri. 

Ce e, de fapt, Moldova IT Park? Primul parc din domeniul Tehnologiei Informației din țara noastră, cu 217 rezidenți la ora actuală și un interes în continuă creștere din partea altor companii. Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT, cea mai mare pondere o are impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări și eliminarea barierelor birocratice.   

Acest impozit unic include: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumului.  

Cuantumul stabilit pentru impozitul unic, precum și mecanismul de administrare a acestuia, le permite managerilor să valorifice oportunități reale de creștere a companiilor și motivare a angajaților, oferind industriei IT din țara noastră avântul și premisele necesare unei dezvoltări fără precedent.

Potențialul deja evident al acestui inovativ mod de organizare este că stimulează crearea unor platforme organizaționale cu un set de mecanisme şi facilități inovative, necesare pentru extinderea industriei IT, deschiderea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine. Parcurile IT urmăresc valorificarea oportunităților de creștere a industriei, prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil şi motivant și facilitarea sistemului fiscal/de administrare a afacerilor.

Calitatea de rezident al Parcului poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de întreprinzător și care desfășoară/intenționează să desfășoare, drept activitate principală, unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de Legea nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, care conține cam toată informația oficială necesară în acest sens. 

Un alt avantaj firesc al parcului IT este faptul că acesta rămâne o entitate virtuală. El nu necesită investiții în infrastructură, aspecte logistice și cheltuieli care să derive din întreținerea acestei infrastructuri. 

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0

Mihaila Patricia
Autor: Patricia Mihailă

Oratorica online