...

Căutare avansată

Cum îți dai demisia atunci când angajatorul e împotrivă?

03-04-2019 Ce spune Legea
...
Ciocnindu-ne în Republica Moldova cu o acută criză de personal calificat, deseori se întâmplă ca conducerea unității unde lucrăm să refuze să ne semneze cererea de demisie, prin urmare ne trezim în situația în care nu ne putem elibera de la postul de muncă.  

Pentru a evita asemenea cazuri neplăcute, redacția diez.md a hotărât să consulte un avocat, care să facă lumină asupra acestui subiect. Așadar, cum demisionezi atunci când angajatorul e împotrivă?

# Fiecare angajat are dreptul la demisie în cazul în care a luat decizia de a părăsi postul de muncă, de a face acest lucru, anunțând angajatorii printr-o cerere în formă scrisă cu 14 zile înainte.

# În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului până la vârsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoareangajatorul este obligat să accepte demisia prin cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

# Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sunt în drept să demisioneze, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

După expirarea termenelor despre care am vorbit mai sus – salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de activitatea acestuia în unitate.

Dacă există acordul comun al părților, contractul individual de muncă poate fi desfăcut și înainte de expirarea termenelor prevăzute de legislație.

Îți poți retrage cererea de demisie în aceste 14 zile?

Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima.

În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, până la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.

Ce faci dacă angajatorul nu îți semnează cererea de demisie?

În asemenea situație, sunt trei soluții alternative:

# Prima alternativă este aceea de a întocmi cererea de demisie în două exemplare originale și a o depune și înregistra la Departamentul Resurse Umane sau la cancelaria unității în care activezi. Din momentul înregistrării, cu data indicată lângă ștampilă, va începe a curge termenul de o lună, 14 sau, respectiv, 7 zile până la momentul demisiei.

# Dacă asemenea department/direcție nu există în cadrul unității sau persoana juridică este formată din câteva persoane, aceeași cerere de demisie o poți transmite prin scrisoare cu aviz de recepție, indicând pe aviz care anume document l-ai expediat.

# În cazul în care nu vrei să riști și consideri că prin refuzul de a-ți semna cererea ți se încalcă dreptul de a demisiona sau ești impus la muncă forțată – ești în drept de a informa Inspectoratul de Stat al Muncii printr-o scrisoare, în care să explici esența încălcărilor comise și să soliciți efectuarea unei verificări la fața locului a situației apărute (sau poți face un apel la linia fierbinte a Inspectoratului de Stat al Muncii).

Mai multe detalii aflați AICI.

Jobs.diez încearcă să te aducă mai aproape de angajatori și să-ți ofere toată susținerea necesară în procesul de angajare, dar și să-ți redea încrederea de sine pe drumul către locul de muncă dorit.

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0
Oratorica online