...

Căutare avansată

Ce trebuie să știi dacă prestezi munca de noapte

09-03-2017 Ce spune Legea
...
Pe lângă o majoritate covârşitoare a salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în timpul zilei, există totuşi o multitudine de salariaţi care îşi desfăşoară activitatea – fie în totalitate, fie parţial – pe timpul nopţii. În cazul acestora discutăm despre munca de noapte.
Fiind o chestiune ce ţine de timpul de muncă al salariatului şi care implică riscuri speciale sau tensiuni fizice ori mintale deosebite, acest aspect a fost reglementat în legislaţia muncii Republicii Moldova. Astfel, reglementarea în ceea ce priveşte munca de noapte o regăsim în art. 103 și 159 din Codul muncii. Ce înţelegem prin „munca de noapte”? Angajații trebuie să cunoască că se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. Care sunt drepturile de care beneficiază salariatul care prestează munca de noapte? Potrivit Codului Muncii, programul de muncă de noapte este mai scurt decât cel obișnuit, precum și presupune o altă schemă de remunerare. Astfel, în art. 103, al. 2, din Codul Muncii, este stipulat că „durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră”. Totodată, durata muncii (schimbului) de noapte nu se reduce salariaţilor pentru care este stabilită durata redusă a timpului de muncă, precum şi salariaţilor angajaţi special pentru munca de noapte, dacă contractul colectiv de muncă nu prevede altfel. De asemenea, pentru munca prestată în program de noapte se stabileşte un adaos în mărime de cel puţin 0,5 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului. Există salariaţi care nu pot presta/nu pot fi obligaţi să presteze munca de noapte? Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaţilor în vârstă de până la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, precum şi a persoanelor cărora munca de noapte le este contraindicată conform certificatului medical.
Îți cauți un job de noapte? Aplică la postul vacant de Project Assistant Night Shift la TRAVOD și vei beneficia de mai multe avantaje
Persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii în vârstă de până la 6 ani sau copii cu dizabilităţi, persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.126 şi 127 alin.(2) cu activitatea de muncă şi salariaţii care îngrijesc de un membru al familiei bolnav în baza certificatului medical pot presta muncă de noapte numai cu acordul lor scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza munca de noapte. Care sunt obligaţiile angajatorului care apelează la salariatul de noapte? Așa cum munca de noapte poate afecta sănătatea angajatului, pentru că acest program nu este normal din punct de vedere al ceasului biologic, angajatorul este obligat să-i asigure salariatului de noapte un examen medical complex. Acest lucru este menționat în al. 4 din articolul 103, conform căruia „ orice salariat care, într-o perioadă de 6 luni, prestează cel puţin 120 de ore de muncă de noapte, va fi supus unui examen medical din contul angajatorului”. În ceea ce îi priveste pe salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta, există obligaţia din partea angajatorului ca aceştia să  fie trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.  
Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0

Admin
Autor: Bujnița Denis

Oratorica online