ru

Căutare avansată

Ce trebuie să conțină carnetul de muncă și după câte zile lucrătoare este eliberat

23-06-2017 Ce spune Legea
...

Carnetele de muncă se ţin pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate mai mult de 5 zile lucrătoare. În carnetele de muncă se înscriu datele cu privire la salariat, la activitatea lui de muncă și la stimulările pentru succesele realizate în unitate. Nu se înscriu în carnetul de muncă doar sancţiunile disciplinare.

Înscrierile cu privire la motivele încetării contractului individual de muncă se efectuează în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, indicându-se articolul, alineatul, punctul și litera corespunzătoare din lege.

În cazul încetării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, pentru motive de care legislaţia leagă posibilitatea acordării unor înlesniri și avantaje, înscrierea cu privire la încetarea contractului individual de muncă se efectuează cu indicarea acestor motive.

Modul de completare, păstrare și evidenţă a carnetelor de muncă este stabilit de Guvern (a se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 5-7 din 11.01.2008 ).

În caz de necesitate, la solicitare, angajatorul este obligat să elibereze salariatului, în termen de 3 zile lucrătoare, extrase autentificate în modul stabilit ale datelor din carnetul de muncă.

Legislaţia în vigoare nu permite eliberarea carnetului de munca la solicitarea salariatului.

Carnetul de muncă se eliberează numai în ziua încetării raportului de muncă dintre salariat şi angajator.

În practică deseori sunt solicitate carnetele de muncă în original pentru a fi prezentate la ambasade, bănci, pentru stabilirea si calcularea pensiilor, etc. În aceste cazuri lucrătorii serviciilor cadre eliberează carnetul de muncă în baza unei cereri scrise de salariat.

Dat fiind faptul că legislaţia în vigoare nu permite eliberarea carnetului de muncă în original pînă la încetarea raportului de muncă rămîne la discreţia lucrătorilor serviciilor cadre să satisfacă sau nu cererea salariatului.

Sursa: parajurist.md

Oratorica early boking
x