Căutare avansată

Ce acte trebuie să prezinți atunci când te angajezi

16-06-2017 Ce spune Legea
...

Salariatul trebuie să pună la dispoziția angajatorului o serie de acte necesare pentru angajare. Angajatorul nu are dreptul să ceară alte acte decât cele enumerate mai jos.

La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente:
-buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
-carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor când persoana se încadrează în câmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
-diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoștinţe sau calităţi speciale;
-documentele de evidenţă militară – pentru recruţi și rezerviști;
-certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare (a se vedea: Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.96 „Privind examenele obligatorii la angajare în muncă și periodice ale lucrătorilor care sunt supuși acțiunii factorilor nocivi și nefavorabili”).

Dacă ești student jobs.diez.md îți oferă mai multe posturi vacante. Vezi aici companiile care te pot angaja!


De reţinut: se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se angajează alte documente decât cele enumerate mai sus!


Sursa: parajurist.md

Oratorica early boking
x