ru

Căutare avansată

Ce abateri de la legislația muncii au comis angajatorii din Republica Moldova de la început de an. Concluziile inspectorilor de muncă

09-06-2017 Ce spune Legea
...

De la începutul acestui an, angajatorii din Republica Moldova au comis peste 16 mii de încălcări ale prevederilor legislative și normative din domeniul muncii. La această concluzie au ajuns angajații Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), în urma efectuării unor vizite de control la companiile din țară.

Astfel, potrivit ISM, angajatorii au încălcat normele legale referitoare la: stabilirea salariului, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi sănătate în muncă.

Din numărul total de 16175 de încălcări, 9665 au fost făcute în domeniul relaţiilor de muncă şi 6510 – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

De asemenea, activităţile de inspecție întreprinse au scos în evidenţă faptul că destul de frecvente au devenit accidentele de muncă. Numai de la începutul anului 2017, au fost comunicate 163 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii. Inspectorilor de muncă le-au fost dispuse spre cercetare 42 evenimente, dintre care 24 cu caracter mortal. În urma cercetării 3 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale, în urma cărora și-au pierdut viața 3 persoane și 6 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă grave, unde au avut de suferit 6 persoane. În proces de cercetare se află 15 cazuri de accidentare, inclusiv 11 mortale.

O altă abatere semnalată este restanța la plata salariilor (12,1 mil.lei – față de 683 persoane, inclusiv 200 femei). În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, de către inspectorii de muncă în perioada de gestiune, au fost întreprinse vizite de control la 22 de agenţi economici. De către inspectorii de muncă au fost stabiliţi termeni de lichidare a restanţelor salariale și au fost încheiate 13 procese-verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-verbale cu privire la contravenție.

Precizăm că, în lunile ianuarie-mai ale anului 2017, inspectorii de muncă au efectuat 1841 vizite de control, dintre care 1 191 în domeniul relaţiilor de muncă, iar 650 - în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Oratorica early boking
x