...

Căutare avansată

Categoriile de salariați cu drept de pensie în condiții speciale

27-12-2017 Ce spune Legea
...

În Republica Moldova există câteva categorii de salariați care au dreptul la pensie, calculată în condiții speciale. În ultima ediție a Monitorului Oficial a fost publicat Clasificatorul funcțiilor care acordă dreptul la pensie în condiții speciale.

#Judecători

Astfel, privilegiate sunt persoanele care au activitate în funcția de judecător. Mai exact:

 • președintele Curții Constituționale;
 • judecător al CCM;
 • judecător asistent al CCM;
 • președintele al CSM cu activitatate de bază în Consiliu;
 • membru al CSM cu activitate de bază în Consiliu;
 • președintele al CSJ;
 • vicepreședinte al CSJ;
 • judecător al CSJ;
 • președinte al curții de apel;
 • vicepreședinte al curții de apel;
 • judecător al curții de apel;
 • președinte al judecătoriei;
 • vicepreședinte al judecătoriei;
 • judecător al judecătoriei.

Legea cu privire la statutul judecătorului prevede că judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de minim 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul mediu lunar. Pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar.

Pensia judecătorului se recalculează ţinându-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu.  Pensia pentru vechime în muncă se calculează şi se plăteşte doar judecătorilor demisionaţi şi judecătorilor eliberaţi din funcţie în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. În cazul în care judecătorii demisionaţi sunt numiţi iarăşi în funcţia de judecător, plata pensiei se suspendă.

# Aviația civilă

De pensionare în condiții speciale beneficiază angajații din aviația civilă. Mai exact, este vorba de membrii echipajelor și ale altor aparate de zbor.

În această categorie intră:

 • piloții instructori, piloții comandanți de zbor;
 • parașutiștii de toate profilurile;
 • salvatorii;
 • pompierii din detașamentele de desant de toate profilurile;
 • intructorii din serviciul de pompieri avia;
 • conducătorii subunităților de pașatiști;
 • însoțitorii de bord;
 • personalul care efectuează dirijarea traficului aerian;
 • personalul tehnic aeronautic.

Legea privind sistemul public de pensii prevede că pensia membrilor personalului navigant și a  însoţitorilor de bord se acordă, cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă, la împlinirea vârstei de 45 de ani, dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.

La fel, se acordă lucrătorilor care efectuează dirijarea traficului aerian şi dispun de adeverinţă de dispecer la împlinirea vârstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.

Personalul de ingineri şi tehnicieni beneficiază de pensie la împlinirea vârstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.

Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 35% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 5 ani de activitate în funcţiile menţionate. Asiguraţii beneficiază, pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în plus în funcţiile prevăzute, de un spor la pensia integrală de 2% din venitul mediu lunar asigurat, dar mărimea totală a pensiei nu poate depăşi 75% din venitul mediu lunar asigurat.

#Cultură

Următorii angajați din domeniul culturii, beneficiază și ei de dreptul la pensie în condiții speciale:

 • artiști de balet;
 • artiști din ansamblurile profesioniste de dansuri;
 • artiștii de circ;
 • instrumentist suflător.

Legea privind sistemul public de pensii prevede că pot beneficia de pensionare în condiții speciale artiştii de balet și artiştii din ansamblurile profesioniste de dansuri, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în funcțiile respective. În cazul celorlalte categorii de funcții este vorba de realizarea unui stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în funcțiile respective.

#Militari

De pensionare ”privilegiată” beneficiază și militariiLegea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne prevede că dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au:

 • militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  care au o vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani;
 • militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu pentru limită de vârstă sau din motive de boală care în ziua eliberării din serviciu au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni  în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
 • militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu din motive de sănătate limitată sau în caz de reorganizare a statelor care în ziua eliberării au atins limita de vârstă în serviciu militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne şi au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani  calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni  în  serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
 • militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne eliberate din serviciu din alte motive decât cele expuse, care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor  interne, la atingerea vârstei de pensionare.

Mărimea pensiilor pentru vechime în muncă se stabileşte  în următoarele proporţii:

 • pentru militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, pentru  persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani:
 1. pentru o vechime în muncă de 20 de ani – 50 procente, iar pentru cei pensionaţi la limită de vârstă sau de motive de boală – 55 procente din sumele respective ale  soldei;
 2. pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – 3 procente din sumele respective ale soldei, dar în total nu mai mult de 75 procente din aceste sume;
 • pentru militarii  care satisfac serviciu prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne:
 1. pentru vechime totală în muncă de 25 de ani – 50 procente şi pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 25 de ani – 1 procent din suma  respectivă a soldei sau a salariului, dar în total nu mai mult  de 75 procente din aceste sume.

Sursa: http://www.bizlaw.md

Cât de utilă ți-a fost această informație?
0
0
0

Admin
Autor: Bujnița Denis

Oratorica online